Συγγράμματα

Γηροδοντιατρική (Έκδοση 2018)Βιβλίο Γηροδοντιατρικής
ISBN: 978-960-91731-1-7


Ένας σημαντικός αριθμός ασθενών που έχουν ανάγκη οδοντιατρικής φροντίδας είναι άτομα τρίτης και τέταρτης ηλικίας. Στους ηλικιωμένους ασθενείς με σύνθετο ιατρικό, κοινωνικό και οδοντιατρικό ιστορικό οι κλασικοί κανόνες της οδοντιατρικής επιστήμης συχνά παρακάμπτονται ή προσαρμόζονται κατά περίπτωση. Το σχέδιο θεραπείας απαιτεί ολιστική προσέγγιση, εξατομίκευση, ρεαλισμό, ευελιξία και στενή συνεργασία με την ομάδα φροντίδας του ηλικιωμένου.

Στόχος αυτού του βιβλίου είναι η ενημέρωση των οδοντιάτρων σχετικά με τους εξειδικευμένους τρόπους προσέγγισης των ηλικιωμένων ασθενών, ανάλογα με το επίπεδο της λειτουργικής τους αυτοδυναμίας, ενώ κάποια κεφάλαια είναι χρήσιμα και σε άλλους υγειονομικούς και φροντιστές ηλικιωμένων.