Δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά με κλινικό ενδιαφέρον

Αναζήτηση άρθρων σε εξωτερικές βιβλιογραφικές βάσεις: Scopus PubMed Google Scholar